ติดต่อเรา

ติดต่อแผนกต่าง ๆ ของโกดังผ้ามือสองอาเซียน 

โทรเลย

ที่อยู่โดกดังผ้ามือสองอาเซียน

ติดต่อเรา

45/1 หมู่ 3 ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000

เวลาทำการ

จันทร์ – อาทิตย์ (8.00-21.00) เปิดบรืการทุกวัน

ติดต่อด่วน

โทร 086-955-9577

ที่อยู่โกดังผ้า่มือสองดาเซียน

45/1 หมู่ 3 ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000

Get directions