5 เคล็ดลับขายเสื้อผ้ามือสองอย่างไรไม่ให้ขาดสภาพคล่อง

5 เคล็ดลับขายเสื้อผ้ามือสอง

ทุกอาชีพมีความเสี่ยง แม้บางครั้งมียอดขายแต่ทำไมขาดสภาพคล่องทางการเงินหรือขายเสื้อผ้ามือสองหมดแล้วแต่ไม่มีเงินพอที่จะซื้อผ้ากระสอบมือสอง หรือผ้ากระสอบโรงเกลือมาขายต่อ ใครที่ขายสินค้าดีแต่มีปัญหาขาดสภาพตล่อง โกดังผ้ามือสองอาเซียน มี 5 เคล็ดลับขายเสื้อผ้ามือสองดี ๆ มาแนะนำ

การขาดสภาพคล่อง คืออะไรการขายสินค้าหรือขายเสื้อผ้ามือสองแล้วประสบปัญหาขาดสภาพคล่อง หมายถึง เงินสดที่ใช้หมุนเวียนเป็นค่าใช้จ่ายภายในร้านมีไม่เพียงพอ แม้จะขายดีมียอดรายได้เข้ามาทุกวัน แต่ก็ยังประสบปัญหาขาดสภาพคล่องไม่มีเงินหมุนเวียนที่จะสั่งซื้อผ้ากระสอบมือสองมาขายเพิ่ม ปัญหาเหล่านี้เกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุ เช่น ขาดการบริหารร้านอย่างเป็นระบบ มีช่องว่างทำให้เงินรั่วไหล หรือธุรกิจเติบโตเร็วเกินไปมีการขยายร้านหรือแตกสาขาออกไปอย่างรวดเร็ว

5 เคล็ดลับขายเสื้อผ้ามือสองอย่างไรไม่ให้ขาดสภาพคล่อง

 1. ทำบัญชีรายรับรายจ่ายอย่างเป็นระบบ โดยแยกเงินส่วนตัวออกจากรายได้จากการขายผ้า
  กระสอบมือสอง นอกจากนั้นข้อดีของการจัดทำบัญชี ยังทำให้รู้สถานะทางการเงิน รู้ว่าในแต่ละวันมีรายได้จากการขายเสื้อผ้ามือสองมากน้อยเพียงใด มีเงินสดคงเหลืออยู่ในมือหรือมีเงินอยู่ในธนาคารเท่าไหร่
 2. บริหารการขาย ถึงแม้สินค้าในร้านเสื้อผ้ามือสองจะขายดีอยู่แล้ว แต่สินค้าประเภทเสื้อผ้ามือสองยกกระสอบอาจมีปัญหา
  เรื่องคุณภาพของผ้า โดยเฉพาะผ้ากระสอบมือสองแบบคละเกรด สินค้าที่ขายดีอาจเป็นเสื้อผ้าคุณภาพดีหรือหัวผ้า ทำให้สินค้าที่เป็นหางผ้าคงเหลือและส่งผลกระทบทำให้ร้านขาดสภาพคล่องทางการเงินเพราะต้นทุนจมอยู่กับเสื้อผ้าที่ไม่ได้คุณภาพ ควรบริหารการขายโดยการจัดกิจกรรมหรือมีโปรโมชั่นเพื่อระบายสินค้าออกไป
 3. บริหารสินค้าในสต๊อก การขายสินค้าประเภทเสื้อผ้ามือสองนอกจากต้องคัดเกรด คัดแยก
  ประเภท แยกไซส์เสื้อผ้า เพื่อง่ายต่อการเลือกซื้อของลูกค้าแล้ว การบริหารสต๊อกก็สำคัญและจำเป็นมาก เพราะเมื่อมีสินค้าอยู่ในสต๊อกมากไม่มีการระบายสินค้าออกไปอาจทำให้เงินจมและทำให้ขาดสภาพคล่องทางการเงินได้ เช่น ระบายเสื้อผ้ากันหนาวที่กำลังได้รับความนิยมหรือตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าในช่วงนั้น ๆออกมาขาย
 4. ขายสินค้าเงินสด ธุรกิจขายผ้ากระสอบมือสองหรือผ้ากระสอบโรงเกลือ ประเภทขายปลีกอาจ
  ไม่มีปัญหาเรื่องขายเชื่อหรือให้เครดิตกับลูกค้า ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นขายส่งเสื้อผ้ากระสอบนำเข้า หรือมีระบบตัวแทนขายส่ง อาจมีการให้เครดิตกับลูกค้าซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ขาดสภาพคล่องทางการเงิน ควรหลีกเลี่ยงและเน้นขานสินค้าด้วยเงินสด
 5. เลือกสินค้าให้ตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย เสื้อผ้ากระสอบมือสองมีหลากหลายประเภท ความรวดเร็วในการให้บริการแก่ลูกค้า สามารถจัดหาสินค้าได้ตอบโจทย์ความต้องการ รวดเร็วทันต่อการนำไปขายหรือนำไปใช้งาน เป็นอีกเคล็ดลับหนึ่งที่ช่วยให้สินค้าขายได้และขายดีทำให้มีรายได้หมุนเวียนลดปัญหาขาดสภาพคล่องได้เป็นอย่างดี